Privacy policy

# @ " X ¤ # . X : - > ¤ + . . . ? - # ! @ » # ¤ O ¤ » + ! @ +

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Contactgegevens

https://www.orthoptie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van persoonsgegevens algemeen

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem);
 • bij invullen contactformulier: naam en e-mailadres;
 • bij debiteuren en crediteuren: contactgegevens en bankrekeningnummer.

Gebruik van persoonsgegevens specifiek

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  a lid wordt;
  b deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering;
  c deelneemt aan nascholing en/of regionaal overleg;
  d toestemming geeft voor plaatsing van uw werkadres;
  e toestemming geeft voor uitwisseling met aanverwante beroepsorganisaties bij aanvraag duolidmaatschap.

 2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  a NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens;
  b geslacht;
  c geboortedatum;
  d (mobiele) telefoonnummer;
  e e-mail adres;
  f lidmaatschapsnummer(s);
  g KP (Kwaliteitsregister Paramedici) nummer;
  h bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso contributie lidmaatschap);
  i werkadres (in geval van vermelding op openbare deel van de website);
  j lidmaatschap Regionaal Overleg;
  k lidmaatschapsnummer aanverwante beroepsorganisaties (in geval van duolidmaatschap).

 3. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor (het doel):
  a e-mail melding door de NVvO van vacatures;
  b toezenden nieuwsbrieven;
  c toezenden facturen lidmaatschap;
  d contact met u op te nemen of te onderhouden;
  e plaatsen ledenlijst op beveiligd deel van de website www.orthoptisten.info;
  f plaatsen werkadres op de openbare website www.orthoptie.nl;
  g incasseren contributie lidmaatschap;
  h verifiëren recht op contributiekorting bij een duolidmaatschap.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Een leeftijdscontrole is geen onderdeel van de gegevens die we verzamelen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te vermijden dat er zonder ouderlijke toestemming gegeven over kinderen verzameld worden. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U gericht te kunnen informeren en onze dienstverlening voor u te optimaliseren.
 • Onze website te optimaliseren.
 • Voor betalingen en inningen van afgenomen diensten of producten.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De NVvO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NVvO.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen gemeld worden in de nieuwsbrief voor leden. Ook zal de privacyverklaring op de website worden geüpdate.